חייגו עכשיו: 09-7420170

הוכחת אבהות

תביעת אבהות הינה תביעה הצהרתית, אשר מטרתה הינה לבקש מבית המשפט כי יכריז האם אדם מסוים הינו אביו של קטין או שמא לא.

על התובעים בתביעת אבהות נטל כבד להוכיח את תביעתם, כאשר בדיקת רקמות תכריע לכאן או לכאן את שאלת האבהות, עם זאת, מכיוון שהמדובר בבדיקה פולשנית (לקיחת דם) הרי שלא ניתן להכריח אדם לבצע את הבדיקה, וזאת בהתאם לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

כאמור, בית המשפט לא יכפה על אדם לעבור בדיקת אבהות אך סירובו של אדם לעבור בדיקה זו יהווה ראיה כנגדו, וכך יתכן ובית המשפט יכריז כי אותו אדם המסרב לעבור את בדיקת הרקמות הוא אבי הקטין, אלא אם כן ינמק האב את סירובו בהסבר שיתקבל על ידי בית המשפט או שיצליח להוכיח את עמדתו באמצעות ראיות אחרות.