חייגו עכשיו: 09-7420170

הסכם ממון

חוק יחסי ממון התקף משנת 1974 קובע כי דרך המלך להסדרת עניני הרכוש בין בני זוג נשואים או אשר עומדים להינשא הינה באמצעות עריכת הסכם ממון. אם לא כך, יהיו בני הזוג כפופים לחוק יחסי ממון. חוק יחסי ממון קובע  כי נכסים אשר נצברו במהלך הנישואין הינם רכוש משותף ונכסים אשר היו למי מהצדדים טרם הנישואין או שהתקבלו במתנה או בירושה שייכים לאותו צד שקיבל אותם.

חוק יחסי ממון קובע כי בבואנו לאזן את משאבי בני הזוג, נבדוק מה שווי הנכסים של כל צד בניכוי החובות. והיה ובסיום חישוב זה יתברר ששוויים של נכסי בן הזוג האחד עולה על שווים של נכסי השני, חייב האחד לתת לשני את מחצית ההפרש.

מטרת הסכם הממון להסדיר את סוגיות הרכוש בין הצדדים ובכך למנוע חיכוכים עתידיים. היה וברבות השנים בני הזוג ימצאו עצמם בהליך גירושין, הסכם הממון יוכל לספק גבולות ברורים ולמנוע התדיינויות עתידיות בערכאות. יש לציין, כי בתי המשפט יתנו תוקף גם להסכם בין בני זוג "ידועים בציבור" אשר אינם נשואים ואין בכוונתם להינשא, אשר יקרא לרוב "הסכם לחיים משותפים".

עריכת הסכם ממון היא מלאכה עדינה ומדויקת, כאשר על עורך הדין חלה חובה לפעול ברגישות ובעדינות על מנת שלא לפגוע או לחבל במערכת היחסים התקינה בין בני הזוג. הסכם הממון מלווה באמוציות ובחששות רבים, וחשוב לבנות הסכם הוגן גם כאשר מטרתו להגן על רכושו של הצד החזק.