חייגו עכשיו: 09-7420170

מוניטין עסקי כנכס משפחתי

בנושא גירושין (על ידי ש. נוחומוביץ ב- 27-04-2011)

למשרדנו הגיע גבר אשר אשתו הגישה כנגדו תביעת רכוש לבית המשפט לענייני משפחה, במסגרתה היא דורשת שהמוניטין האישי והעסקי של בעלה יוכר כנכס משפחתי, ויתומחר ויאוזן בין הצדדים. אותו גבר הופיע במשרדנו בהלם מוחלט. הוא לא הבין כיצד יתכן שאשתו דורשת חלק ממה שנתפס בעיניו ככישרון אישי ומולד שלו. עם זאת, הפסיקה הכירה בכך שניתן לחלק את "נכסי הקריירה" של אחד הצדדים, שכן אותו הבעל שיפר את כושר השתכרותו ובנה את הקריירה שלו, בין היתר, בזכות המאמץ המשותף של בני הזוג. אמנם, כושר ההשתכרות מורכב מיכולות אישיות ומכישרונות עימם האדם נולד, אך היכולת להוציא לפועל את הפוטנציאל המולד היא גם בזכות מאמץ משותף, וויתורים שעשה בן הזוג לטובת הקריירה של אותו אדם, ומהמוניטין והניסיון אשר צבר בזכות זאת. ההתפתחות האישית והעסקית של כל אחד מבני הזוג קשורה זו בזו. בני הזוג מקריבים מעצמם ומההתפתחות המקצועית שלהם למען בן הזוג השני ולמען המשפחה.

לרוב יתבעו נכסי קריירה במצב בו קיימים פערים גדולים בין הצדדים, לדוגמא, כאשר צד אחד בנה קריירה מפוארת לעומת הצד השני שנותר לגדל את הילדים, וכעת במועד הפרידה למעשה רק לצד אחד ישנו כושר השתכרות עתידי, ואילו הצד השני לא יכול לממן את עצמו. המטרה בחלוקת נכסי קריירה היא לצמצם את הפערים ככל שניתן. 

כמה "עולה" מוניטין עסקי? כמובן שמדובר בשאלה קשה ולא פשוטה, ואין נוסחה מדויקת ושווה לכולם. אין דין רופא כדין עו"ד, ודינו של צייר אינו דומה לדינו של נגן. לרוב לא ניתן להעריך מראש מה יפסוק בית המשפט בכל הנוגע לחלוקת מוניטין עסקי, וימונו מומחים שינסו להעריך את שוויו של המוניטין.