חייגו עכשיו: 09-7420170

מזונות אישה נשואה

זכות אישה לתשלום מזונות

מהן מזונות אישה

הדין העברי קובע מספר חובות של בעל כלפי אשתו. בין היתר, הבעל מחויב לממן את מזונותיה ומדוריה של אשתו כל עוד הם נשואים. חובה זו נוצרת מכוח הדין האישי (היהודי) עם הנישואין. אמנם הדין העברי קובע מקרים בהם האישה מאבדת את זכותה למזונות (כגון מורדת, בוגדת וכו') אך עדיין חובה זו מכוח הדין העברי רלוונטית גם היום בישראל של 2016. אם כן, על הבעל לדאוג לכל צרכיה של האישה, כולל מדור, ביגוד, מזון, אחזקת רכב וכו, כאשר הכלל הוא שהאישה "עולה עמו ואינה יורדת עמו". הכוונה היא שהאישה זכאית להמשיך ולחיות באותה רמת החיים אליה הורגלה במהלך חייהם המשותפים של הצדדים.

חשיבות טאקטית למזונות אישה בהליך הגירושין

לשאלת הזכאות למזונות ישנה חשיבות מכרעת בניהול הליך הגירושין, שכן כל עוד משולמים המזונות, לאשה יש "דלק" כספי נוסף לניהול הליך משפטי ארוך יותר. אין זה אומר כי שלילת  המזונות מאת האישה מהווה פתרון אידיאלי לבעל, שכן הדבר עלול לגרור לסרבנות גט מצד הבעל וכתוצאה מכך להארכת ההליכים. מנגד, כאשר מדובר באישה שלא עבדה במהלך נישואיי הצדדים וללא כושר השתכרות או יכולת פרנסה, מדובר בסעד היכול "להשוות כוחות" בין הצדדים.

אילו שיקולים נלקחים בחשבון בקביעת גובה המזונות

השיקול העיקרי הוא יכולתו הכלכלית  של הבעל, כולל יכולת ההשתכרות הפוטנציאלית והכנסותיו מרכוש. אין בקיומו של רכוש בבעלותה של האישה כדי להשפיע על גובה המזונות, ולא מוטלת על האישה חובה לממש רכוש על מנת לכלכל עצמה. עם זאת, הכנסות מאותו הרכוש כגון דמי שכירות, יילקחו בחשבון לעניין קביעת גובה המזונות.

מה קורה כאשר האישה עובדת ומפרנסת את עצמה?

במצב בו האישה עובדת רשאי הבעל לטעון כי ביכולתה לממן את צרכיה ממעשי ידיה (הכוונה מהכנסתה מעבודתה), אך עדיין יהיה עליו להוכיח כי הכנסתה מספיקה לכיסוי כל צרכיה, שכן אחרת יידרש להשלים ולהוסיף על הכנסתה.

האם קמה חובה על אישה לעבוד?

הדין היהודי קובע כי בניגוד לגבר, אשר חובה עליו לצאת לעבוד ולפרנס את אשתו, האישה אינה מחויבת לצאת לעבוד ולממן את צרכיה ממעשי ידיה. עם זאת, בית המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים "בתוך עמם חיים", ולא יראו בעין יפה מצב בו האישה עזבה עבודה קבועה במטרה להשיג יתרון טאקטי, ולקבל תשלום מזונות אישה במסגרת הליך גירושין.

האם קמה על הגבר חובה לעבוד?

בית הדין וביהמ"ש יבדקו את הכנסתו של הבעל טרם החלו ההליכים בין הצדדים. גם כאן פיטורים ומובטלות פיקטיביים לא יעזרו בניסיון להתחמק מתשלום מזונות אישה.

מתי מסתיימת חובת תשלום מזונות אישה?

החובה מסתיימת עם גירושי הצדדים, או עם מתן פסק דין המחייב את האישה להתגרש.