חייגו עכשיו: 09-7420170

מזונות ידועה בציבור

זכותה של אישה ידועה בציבור למזונות היא זכות תלוית פסיקה, כאשר הדין העברי לא מתייחס לחיובים אלו.הפסיקה מתייחסת לשני סוגי מזונות:

- מזונות לתקופת החיים המשותפים

- מזונות לאחר הפירוד

מזונות לתקופת החיים משותפים – ניתנים מכוח הסכם בין בני הזוג אשר נוצר מעצם החיים המשותפים. ביהמ"ש קבע כי ההיגיון הבריא והשכל הישר מורים כי אישה לא תסכים למלא חובותיה מבלי ליהנות מזכויות, לרבות כלכלתה ופרנסתה.

מזונות לאחר הפירוד – מדובר על "מזונות משקמים" אשר קמים מתוך חובת תום הלב ומטרתם לאפשר תקופת הסתגלות לאחר הפירוד (כמובן מדובר בבני זוג בעלי פערים כלכליים משמעותיים ביניהם), על מנת שבן הזוג החלש יוכל להגיע למצב בו הוא תומך בעצמו. מזונות אלו ניתנים בעיקר לאשה, אך לא רק, לתקופה קצובה. בניגוד למזונות אישה בהתאם לדין העברי, חובה זו אינה ברורה מאליה, ועל האישה להוכיח את זכותה למזונות אלו. מזונות משקמים יתכן ויפסקו כסכום חד פעמי או במסגרת תשלומים עיתיים, כאשר משך התקופה בה ישולמו תלוי בנסיבות המקרה ובשופט הדן בתיק. במקרים מסוימים ידועה בציבור תהיה זכאית גם למזונות מעיזבון בן זוגה שנפטר.