חייגו עכשיו: 09-7420170

מזונות ילדים

בנושא גירושין (על ידי ש. נוחומוביץ ב- 12-05-2011)

גובה המזונות שיקבע מהווה נתון משמעותי ביותר אשר ישפיע רבות הן על חיי האם והן על חיי האב. דמי מזונות נמוכים, עלולים להוביל את האם למצוקה כלכלית ממנה תתקשה לצאת, כאשר פנייה מאוחרת לבית המשפט לעדכון דמי המזונות אינה פשוטה ואף יקרה. מנגד, קביעת דמי מזונות גבוהים מדי, עלולה להכניס את האב לסחרור כלכלי ולמנוע מאת מי מהצדדים להתחיל את חייו מחדש.

רוב בני הזוג המתגרשים אינם מודעים כלל לזכויותיהם. לדוגמא, מומלץ לכלול בהסכם הגירושין סעיף המעדכן את גובה המזונות ולהצמידו למדד המחירים, חשוב לכלול סעיף הקובע תשלום הוצאות חריגות של הקטינים בהתאם ליכולת הכלכלית של הצדדים, ולשים לב לנושא קביעת מזונות בגירים (עקב דחיית שרות או מסיבה אחרת) וכו'

הזכות למזונות אינה תלויה בטקס הנישואים

יש לזכור, כי זכות הילד למזונות אינה קשורה ל"סטטוס" הוריו ואינה נולדת מתוך קשר הנישואים, אלא מעצם היותו של הקטין בנו של הוריו. לכן, גם לילד הנולד מחוץ למסגרת נישואים, זכות לקבל מזונות מאת אביו.

ההסכמה בין ההורים בדבר מזונות אינה מחייבת את הקטינים

גם אם הצדדים הגיעו להסכם בדבר גובה מזונות, תמיד פתוחה הדלת בפני הקטינים להגיש "תביעה עצמאית" באמצעות האם כנגד האב. לכן, על האב להיזהר בבואו לחתום על הסכם הגירושין על מנת שלא לצאת מופסד מכאן ומכאן. הסכמה על ויתורי רכוש מרחיקי לכת, בתמורה לדמי מזונות נמוכים, עלולה לעלות ביוקר.

פסק הדין למזונות ניתן לאכיפה במסגרת מערכת ההוצאה לפועל

היה והאב אינו עומד בהתחייבויותיו בהתאם לפסק המזונות, יכולה האם לפנות להוצאה לפועל, במטרה לאכוף את פסק הדין. במסגרת הליכים אלו, ניתן להטיל עיקול על משכורתו של האב ועל רכושו ואף להטיל עליו הגבלות כגון הטלת צו עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלת חידוש רישיון נהיגה ודרכון, ולעיתים ניתן אף להביא למאסרו. במקרים מסוימים ניתן יהיה לפנות לביטוח הלאומי לקבלת דמי מזונות, אשר אינם משולמים על ידי האב. גובה המזונות שישולם, יהיה תלוי בהוראות ובקריטריונים של הביטוח הלאומי.

למי הסמכות לדון בנושאי מזונות ילדים?

עד לאחרונה, הסמכות לדון במזונות ילדים הייתה נתונה בידי ביהמ"ש לענייני משפחה, ועל מנת לדון במזונות ילדים במסגרת ביה"ד הרבני נדרשה הסכמה של שני הצדדים. עם זאת, לאחרונה במסגרת פס"ד 5933/14המצב השתנה, וניתן ל העניק סמכות גם לביה"ד הרבני בעניין מזונות ילדים.

אילו נתונים נדרשים על מנת לקבוע את גובה המזונות?

גובה המזונות יקבע בהתאם ליכולות ההורים ולצרכי הילדים. הדין העברי קובע כי האב חב בלעדית בתשלום צרכי הילדים ההכרחיים עד הגיעם לגיל 15, ובצרכים מעבר להכרחיים, שני ההורים חבים בחלקים שווים.

מהם צרכים הכרחיים?

ה"בייסיק" – מזון, ביגוד, הנעלה, והוצאות חינוך בסיסיות.

מהו רכיב המדור?

מדור – תשלום עבור הוצאות שכר דירה עבור הנכס בו מתגוררים הילדים עם ההורה בעל המשמורת,  או עבור הוצאות המשכנתא. הפסיקה קובעת כי אחוז תשלום המדור מהווה נגזרת של מספר הילדים, כאשר עבור ילד אחד ישולם 30% משכה"ד או המשכנתא, עבור שני ילדים 40%, ועבור ארבעה ילדים ומעלה 50%. אותו הדבר תקף גם לגבי הוצאות המדור (חשמל, מים, ארנונה וכו'). תשלום המדור אינו תיאורטי, ואם ההורה בעל המשמורת אינו משלם משכנתא ו/או שכ"ד, לא ישולמו מזונות עבור רכיב זה.

עד איזה גיל יש לשלם מזונות ילדים?

ככלל, מזונות ילדים משולמים עבור קטינים. עם זאת, הפסיקה קובעת כי המזונות ישולמו גם לאחר גיל 18 ובזמן השירות הצבאי,  בגובה 1/3 מהמזונות ששולמו עד כה עבור הילד. הפסיקה קבעה כי גם בתקופת לימודים בכיתות יג – יד, מכיוון שהילד אינו יכול לפרנס את עצמו בזמן הלימודים, והוא סמוך לחלוטין על שולחן ההורים, יש לשלם סכום מזונות מלא.