חייגו עכשיו: 09-7420170

צוואות וסכסוכי ירושות

זכותו של אדם לקבוע באמצעות צוואה את אשר יעשה ברכושו עם מותו.

מטבע הדברים להחלטות בנושא ירושה וצוואה ישנן השלכות, לעיתים מרחיקות לכת, על משפחתו של המצווה, על היחסים ביניהם ועל מצבם הכלכלי. על מנת למנוע חיכוכים מיותרים והתדיינויות ארוכות בבתי המשפט, בין בני המשפחה, לאחר מותו של המצווה, חשוב לערוך את הצוואה באמצעות עורך דין הבקיא בתחום הצוואות והירושות. ניתן לערוך צוואה בע"פ או בכתב יד (ללא עדים). עם זאת, צעד זה הינו פחות מומלץ בכל מקרה וקיים סיכון להגשת התנגדויות לקיום צוואה.

משכך, מומלץ לערוך את הצוואה באחת מהדרכים הבאות:

1. צוואה בעדים – אשר תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור, לאחר מכן, להפקיד את הצוואה אצל רשם לענייני הירושה (ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על ידי המצווה עצמו לרשם הירושה).

2. לערוך צוואה בפני רשות  - שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, ולאחר מכן להפקידה אצל רשם הירושות. (סעיף 22 (ו) לחוק הירושה קובע שצוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשייה ומקומה).